Gudslängtan

fredag, 26 okt – söndag, 28 okt 2018
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 1 400,00 kr

              med Ninna och Moises Lopez

                           

Kärnan i Bibelns budskap är mötet mellan Gud och människa. Det är också en central del i Trunnagårdens vision - att få vara en plats där Guds längtan och människans Gudslängtan möts. I en tid då aktiviteter, rutin, stress osv gärna kväver vår längtan avskiljer vi en helg för tillbedjan, undervisning, bön och lovsång. Du som längtar - kom till mötesplatsen!