Bibelskolan Fyren, Orsa

lördag, 25 aug 2018
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Alla lördagar 300,00 kr N/A

Vi kommer under några lördagar att ha undervisning i ämnen som Filipperbrevet; Kolosserbrevet; Jona bok; Gud som skapare, domare och frälsare; och även annat. Lärare blir Björn Nissen, Sivert Edorsson m fl. Undervisningen sker på lördag förmiddag, kl 10-13 inkl en fikapaus.

Följande lördagar är avsatta: 25/8, 1/9, 8/9, 6/10, 10/11 och 1/12. Man anmäler sig till hela serien, inte till enstaka lördagar.

För den som vill satsa tid på självstudier under handledning kommer det att vara möjligt under en del onsdagskvällar (19-20.30). Ingen ytterligare kostnad utöver priset för lördagarna.

För mer information, ring Sivert E 076-4759964 eller Björn N 073-5766547.