Bibelskolan Fyren

måndag, 29 jan – fredag, 25 maj 2018

Lindesnesfyrnatt

Välkommen till FYREN

En bibelskola för alla åldrar

Vi vill lägga tonvikten på Bibeln som Guds ord – och på att vara en Jesu lärjunge. Guds ord liknas vid ”ett ljus som lyser på en dyster plats” (2 Petr 1:19).

I vår tid behöver verkligen alla kristna en grund i bibelordet, för det finns många röster och många blinkande ljus.

Vi behöver också träna oss i att leva i en daglig relation till Jesus, så att vårt ljus kan ”lysa för människorna” (Matt 5:16) .

Fyren är en ekumenisk bibelskola som pågår

29/1 – 25/5 2018 på Trunnagården i Orsa.

 Huvuddelen av bibelskolan är 4 500 kronor per månad, vilket blir 18 000 kronor för hela tiden. Det inkluderar boendet, maten och själva bibelskolan.

Vi vill ge en grund i Bibeln genom undervisning och genom att man själv läser igenom hela bibelsammanhang. Vi lägger vikt vid att man ser helheten och det centrala i bibelordet. Det är också viktigt för oss att bibelskolan får bli en träning i lärjungaskap, så att Jesus kan lysa genom oss i vardagen. Bibelordet är aldrig något teoretiskt - det handlar om en vandring med Jesus genom hela livet.

ÄMNEN VI TÄNKER TA UPP

Markusevangeliet

Filipperbrevet och Kolosserbrevet

Översikt över Bibeln med läsning av vissa delar

1 Mosebok 1 – 12 med frågor om skapelse och ursprung

Jesus i GT och Jesu användande av GT

Jesus i NT: människan, Herren, den korsfäste

 

Vi kommer också att bjuda in lärare under kortare tider som tar upp sådant som

Evangelisation och mission

Själavård

Bön och andlig krigföring

Församlingen

Kristus i oss

Guds rike – både nu och ännu inte

Innehållet är inte helt spikat än. Tre av fyra månader ägnas alltså åt undervisning och lärjungaträning. Det mesta av undervisningen sker på Trunnagården i Orsa men vi räknar med att träffas en lördag i månaden i Centrumkyrkan i Falun.

Ungefär en månad av kursen kommer eleverna att få arbeta med evangeliskt arbete under handledning i någon lokal församling eller liknande.

Huvudansvariga: Sivert Edorsson, Björn Nissen

Mer information och anmälan till 076-4759964 (Sivert E).