Röda tråden genom Bibeln

fredag, 06 apr – söndag, 08 apr 2018
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 1 300,00 kr N/A

MÅSTE TYVÄRR STÄLLAS IN!

Inspirationshelg för barn- och ungdomsledare

alt

Hur når vi tweenisarna? Hur kan Bibeln bli begriplig och relevant för en 9-12-åring? Angeline Leetmaa har skrivit undervisningsmaterialet Röda tråden genom GT och NT samt skapat uppskattade kreativa bibelstudier för den här åldern på Torpkonferensen 2015 och 2016. Hon delar med sig av sina erfarenheter och ger tips och tankar kring hur vi gör bibelundervisningen attraktiv för 9-12-åringar och kring att vara ledare och förebild för barn och ungdomar idag.

Angeline Leetmaa är pastor och föreståndare i Mellringekyrkan Örebro, en församling med brett åldersspann. Hon undervisar i gudstjänster för 9-12-åringar, men även i gudstjänsterna för vuxna. Hon brinner för att se människor i alla åldrar komma till tro på Jesus, älska Bibeln, växa i lärjungaskap och upptäcka sina gåvor. Angeline älskar att undervisa om Bibeln på kreativa sätt och göra den relevant för alla åldrar. Hon utmanas av tweenisarna som grubblar och klurar, men som samtidigt är aktiva, lekfulla och kräver ärliga svar.

Anmälan till Trunnagården senast den 24 mars.

Program

Fredag

17.30 Kvällsmat

19.00 Leva i Guds kallelse och vilja - Angeline delar sin resa till pastor och bibelstudiematerialsförfattare.

Kvällsfika

Lördag

8.00 Frukost

9.00 - 12.30 Förmiddagspass med fika i mitten: "Ta mig till förebild" - att vara ledare för nästa generation. Vad innebär det att vara en förebild? Tankar, undervisning och tid för egen reflektion.

13.00 Lunch

14.00 - 17.00 Eftermiddagspass med fika. "Är bibeln för svår och tråkig?" - att undervisa tweenisar i Bibeln. Undervisning och workshops.

17.30 Kvällsmat