Nyhetsbrev från Trunnagården - nödrop och lugnande svar