Föreståndare

Sivert och Tina Edorsson är föreståndarpar på Trunnagården från och med 1 juni 2017 (tel 0730-603907). De samarbetar med Ami Andersson, Ann-Louise Levin och Björn Nissen i ett gårdsråd och naturligtvis med alla medarbetarna på gården.

 

Styrelsen

Vid Trunnagårdens årsmöte i mars månad utses en styrelse, som ansvarar för föreningens verksamhet inför föreningsmötet. Styrelsen utser föreståndare och övriga funktionärer. Styrelsen möts cirka 4 gånger per år till överläggningar och bön.

Vid årsmötet den 13 juni 2020 valdes en styrelse bestående av 8 ordinarie ledamöter och två suppleanter:

Namn Funktion Bor i Telefon Epost
Robin Malm Ordförande Insjön  070-2420737 robin.d.malm[at]gmail.com
Anna Jaktås Vice ordf. Stråtjära   anna.jaktas[at]gmail.com
Björn Nissen Sekreterare, kassör Orsa 073-5766547

bjornnissen[at]hotmail.com

Bo Johansson Vice sekr. Kovland 070-5356127 johanssonbo57[at]gmail.com
Hans Berbres   Edsbyn 070-3305059 hans.berbres[at]gmail.com
Ulrik Jönsson   Sävsjö 076-3470531 uj[at]aida.dk
Ann-Louise Levin   Orsa   levinannlouise[at]gmail.com
Jonny Svensson Nykil  070-6390336 svensson.jonny[at]gmail.com
         
Axel Gustafsson suppleant Mora 0250-17170 agsson[at]bahnhof.se
Krister Karlsson suppleant Landsbro 072-3260250 mcpastorn[at]hotmail.com