På Trunnagården är vi många medarbetare. Några har en tjänst med blygsam lön, de flesta arbetar ideellt. Några arbetar heltid, andra deltid. Några hjälper till ibland när speciella behov dyker upp. Men alla arbetar här med en kallelse från Herren, och tillsammans söker vi förverkliga Guds kallelse över Trunnagården.

På bilderna här ses en del av medarbetarna. Vill du komma hit och hjälpa till någon period, så är du välkommen! Det pågår ständigt arbete med fastigheterna, målning, tapetsering, städning, köksarbete, trädgårds- och parkarbeten mm. Välkommen om du vill ge några dagar eller längre tid till Herren i arbetet i vår gemenskap!

Bilderna är tagna av Tina Åsljung, Maria Welbourn, Karin Jonsson och Lars-Erik Larsson

090331aT GretaHindersMosesFjelstad 300px MariaW 2300 IngvarLoBjrnN 300px 090517aT MarianneSvahn 300px 

          Greta                         Ingvar och Björn              Marianne                        Ami

   

         Margareta och Stefan                                                Tina                                            Berith

  

          Sonja                 Tina och Sivert