På Trunnagården är vi många medarbetare. Några har en tjänst med blygsam lön, de flesta arbetar ideellt. Några arbetar heltid, andra deltid. Några hjälper till ibland när speciella behov dyker upp. Men alla arbetar här med en kallelse från Herren, och tillsammans söker vi förverkliga Guds kallelse över Trunnagården.

På bilderna här ses en del av medarbetarna. Vill du komma hit och hjälpa till någon period, så är du välkommen! Det pågår ständigt arbete med fastigheterna, målning, tapetsering, städning, köksarbete, trädgårds- och parkarbeten mm. Välkommen om du vill ge några dagar eller längre tid till Herren i arbetet i vår gemenskap!

Flera av bilderna är tagna av Tina Åsljung

090331aT GretaHindersMosesFjelstad 300px  090511TAMarianneochBASvahn 800px   

          Greta                              Marianne och Bengt-Åke               Ami                            Björn           Ingvar och Ann-Louise

   EvaoPascalLecomte1beskuren  

          Margareta och Stefan                                    Pascal och Eva                                 Sonja                Tina och Sivert