Gud, skapelsen och människan

fredag, 28 sep – söndag, 30 sep 2018
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 1 400,00 kr N/A

Årets Wetterlundkonferens

Prästen N P Wetterlund skrev för hundra år sedan i första kapitlet i sin bok Andens Lag om keruberna. Han sammanför där Hesekiel kap 1 och kap 10 med Uppenbarelseboken kap 4. I sin undervisning om keruberna framställer Wetterlund skapelsen sådan den borde vara och sådan den kan bli.

Under konferensen samtalar vi om Wetterlunds bibelundervisning. Helgen ger också en bra introduktion för helt nya läsare - alla intresserade är välkomna!

Helgen inleds på fredagen med incheckning, kvällsmat klockan 18 och en första samling klockan 19. Den håller på till och med söndag klockan 13, då det är lunch.

Arrangör: N P Wetterlunds skriftkommitté. Se deras hemsida: www.npwetterlund.se. Andens Lag kan också laddas ner gratis därifrån.