Gudslängtan

fredag, 26 okt – söndag, 28 okt 2018
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 1 400,00 kr N/A

              med Ninna och Moises Lopez

                           

Kärnan i Bibelns budskap är mötet mellan Gud och människa. Det är också en central del i Trunnagårdens vision - att få vara en plats där Guds längtan och människans Gudslängtan möts. I en tid då aktiviteter, rutin, stress osv gärna kväver vår längtan avskiljer vi en helg för tillbedjan, undervisning, bön och lovsång. Du som längtar - kom till mötesplatsen!

Program för helgen

Fredag

17.30 Kvällsmat

19.00 Samling

Lördag

8.00 Frukost

9.30 Undervisning

cirka 11 fika

11.30 Fortsatt undervisning

13.00 Lunch

15.00 Samling

17.30 Kvällsmat

19.00 Samling

Söndag

8.00 Frukost

9.30 Samling

cirka 11 fika

11.30 Samling

13.00 Lunch