Bibelskolan Fyren, Orsa

lördag, 18 maj 2019
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 50,00 kr N/A

Jesus kommer tillbaka - hur kan det prägla mitt liv?

Fredric Lindeskär

Undervisningen är mellan 10 och 13, med avbrott för fika (ingår i priset).

Anmäl till Sivert E (076-4759964) eller Björn N (073-5766547).