Bönedag

lördag, 21 nov 2020

Obs! Just nu är coronarestriktionerna mycket strikta, så den 21 november har vi bestämt om följande upplägg:

De som bor i Orsa ber hemma på förmiddagen, och vi ber särskilt om Guds ledning när det gäller Trunnagårdens framtid. På eftermiddagen kan man också be hemma, eller det finns möjlighet att samlas klockan 14 utanför huvudentrén och gå en bönepromenad.

De som bor på annan ort får gärna stå med oss i bön, och här är några förslag till böneämnen:

Frimodighet. I 1 Kor 2:1-5 och Apg 4:31 ser vi att det är uppfyllelsen av den helige Ande som gör oss frimodiga. Låt oss be om ett nedslag av Anden över oss och församlingarna i vårt land.

Kraft och inspiration till våra medarbetare här i Orsa (som är ett 15-tal). Be gärna för dem du känner vid namn!

Att vi alla där vi är ska få vara ljus och vittnen för Herren, med de kontaktytor vi har.

Nya medarbetare på gården.

Guds ledning det kommande året. Be att Trunnagården blir använd i det Gud vill göra både i kristenheten och bland Sveriges folk.

De tillfällen som är planerade: bönedagar, lovsångstillfällen och annat vi planerat under vårterminen.

Guds hjälp till Fyrbåken i dessa coronatider (Fyrbåken är det företag som sköter vandrarhemsdelen).

De renoveringar som är beslutade.

Bönedagar är också inbokade den 12 december, 23 januari och 13 februari.