Tgkonf 0507mVi försöker hålla låga priser på våra konferenser, helger och läger. Se under respektive programpunkt! Om du upplever att konferenspriset (som normalt inte inkluderar lakan) är alltför lågt, ge gärna en gåva till Trunnagården. Att driva gården och ta hit talare kostar naturligtvis.

Konferenspriset som anges för respektive helg (eller vecka) är ett totalpris där en större del går till Trunna vandrarhem för mat och logi, och en mindre del till Trunnagården för konferensomkostnader. Exempel: Om totalpriset är 1600 kronor går 1200 kronor till Trunna vandrarhem för mat och logi, och 400 kronor till Trunnagården som konferensavgift.

Den som bor i närheten av Orsa kanske vill delta under en helg utan att bo och äta på gården. Vi är glada för alla som kommer! I sådana fall är själva konferenskostnaden 100 kronor per dag, eller 200 kronor fredag-söndag. Vill du äta någon måltid betalar du extra för det. Vi är tacksamma om du meddelar detta i förväg, så blir det lättare för köket att planera.